Zumba mania

Zumba mania

60 số lần chơi

CHI TIẾT GAME

Trở nên tốt hơn trong việc bắn đá cẩm thạch và cố gắng hoàn thành tất cả các cấp độ với ba sao ở mỗi cấp độ. Trò chơi cẩm thạch này rất dễ chơi và gây nghiện cùng một lúc.

Công nghệ

Zumba mania được phát triển với công nghệ HTML5