Zombies vs halloween

Zombies vs halloween

57 số lần chơi

CHI TIẾT GAME

Thây ma đang xâm chiếm miền tây hoang dã Lấy súng của bạn và bảo vệ những người vô tội khỏi đám dân gian vô hồn phiền phức đó Nâng cấp súng của bạn trang bị cho bản thân hoặc thuê một số trợ giúp Không bị giết Số lượng lớn nhưng không bao giờ bị đánh bại

Công nghệ

Zombies vs halloween được phát triển với công nghệ HTML5