War Games: Space Dementia

23 số lần chơi

CHI TIẾT GAME

Xóa tất cả các khu vực bằng cách chống lại tàu vũ trụ của người ngoài hành tinh! Nhặt vũ khí và đạn để có thể tồn tại lâu hơn trong một khu vực.

Cách Chơi War Games: Space Dementia

Công nghệ

War Games: Space Dementia được phát triển với công nghệ HTML5