Viking brawl

Viking brawl

60 số lần chơi

CHI TIẾT GAME

Chơi với AI hoặc bạn bè của bạn trong chế độ Người chơi Trận chiến sử dụng kiếm với các điều khiển một chạm dễ dàng để tấn công và nhảy với đồ họa hoạt hình đẹp

Cách Chơi Viking brawl

Game Controls: LEFT CLICK Touch for mobile.

Công nghệ

Viking brawl được phát triển với công nghệ HTML5