Vanellope coloring book

Vanellope coloring book

52 số lần chơi

CHI TIẾT GAME

Xem qua cuốn sách tô màu vui nhộn này và hoàn thành từng bức vẽ Chúng có tay đua yêu thích của bạn Vanellope và người bạn tốt của cô ấy Ralph Sử dụng màu sắc để tạo thiết kế của riêng bạn cho chiếc xe Vanellopes và sau khi hoàn thành mỗi trang, bạn có thể xem lại cuốn sách để chiêm ngưỡng công việc nghệ thuật

Công nghệ

Vanellope coloring book được phát triển với công nghệ HTML5