UNO Legacy

30 số lần chơi

CHI TIẾT GAME

Đây là phiên bản kế thừa của UNO Online. UNO thuộc sở hữu của Mattel, Inc.

Cách Chơi UNO Legacy

Công nghệ

UNO Legacy được phát triển với công nghệ Flash