Two dots

Two dots

71 số lần chơi

CHI TIẾT GAME

Two Dots là một trò chơi giải đố rất hấp dẫn, nơi bạn phải kết nối các dấu chấm trong Chế độ di chuyển thư giãn với Chế độ bất tận hoặc hoàn thành tất cả các cấp trong Chế độ cấp

Công nghệ

Two dots được phát triển với công nghệ HTML5