Turn me on

Turn me on

60 số lần chơi

CHI TIẾT GAME

Đó là một cuộc phiêu lưu kỳ lạ của một nút. Nhấp vào nó để hướng dẫn nó đến vị trí của nó. Nhận trợ giúp từ các đối tượng khác trên nền tảng. Thu thập các bánh răng trên đường để ghi được nhiều điểm hơn!

Công nghệ

Turn me on được phát triển với công nghệ HTML5