Tower defense super heroes

Tower defense super heroes

64 số lần chơi

CHI TIẾT GAME

Tower Defense Superheroes là một trò chơi arcade trong đó liên tiếp các siêu anh hùng từ khắp các nơi trên Trái đất đi theo một con đường cụ thể ở cuối là điểm máu dự trữ của bạn Mỗi kẻ thù tiếp cận nó sẽ lấy đi một số điểm sức khỏe của bạn. Bạn đã có một một nhóm nhỏ siêu anh hùng với đặc điểm riêng của họ Sử dụng chúng và cho chúng một vị trí trên sân để hạ gục càng nhiều siêu anh hùng càng tốt trước khi chúng hạ gục bạn

Công nghệ

Tower defense super heroes được phát triển với công nghệ HTML5