Tower defense

Tower defense

50 số lần chơi

CHI TIẾT GAME

Tower Defense TD là một nhánh phụ của trò chơi điện tử chiến lược, trong đó mục tiêu là bảo vệ lãnh thổ hoặc tài sản của người chơi bằng cách cản trở kẻ thù tấn công thường đạt được bằng cách đặt các công trình phòng thủ trên hoặc dọc theo đường tấn công của chúng

Công nghệ

Tower defense được phát triển với công nghệ HTML5