The president of the usa

The president of the usa

63 số lần chơi

CHI TIẾT GAME

Tổng thống Mỹ là một trò chơi html nhại lại vui nhộn mà bạn có thể chơi trực tuyến miễn phí Mục đích của trò chơi là trả lời đúng tất cả các câu hỏi để làm cho tóc của Trump mọc lên. Chúc vui vẻ

Công nghệ

The president of the usa được phát triển với công nghệ HTML5