The Grinch Jigsaw Puzzle

The Grinch Jigsaw Puzzle

77 số lần chơi

CHI TIẾT GAME

Kéo và thả tất cả các mảnh hình ảnh vào vị trí chính xác của chúng để hoàn thành các hình ảnh của con chim ưng. Trò chơi đi kèm với 8 hình ảnh và ba độ khó: 2x3, 3x4, 4x6.

Công nghệ

The Grinch Jigsaw Puzzle được phát triển với công nghệ html5