Tap clapp

Tap clapp

58 số lần chơi

CHI TIẾT GAME

Trò chơi có các cấp độ yếu tố trò chơi mới mỗi cấp độ thực sự thú vị và các câu đố khó, mọi thứ đều được thực hiện qua đồ họa và âm thanh dễ thương vật lý

Công nghệ

Tap clapp được phát triển với công nghệ HTML5