Superpig blast

Superpig blast

55 số lần chơi

CHI TIẾT GAME

Bắn SuperPig ra khỏi thùng và xuyên qua khoảng cách đang dần thu hẹp Sắp xếp các combo và thu thập táo để mở khóa thùng và hình nền mới

Công nghệ

Superpig blast được phát triển với công nghệ HTML5