Super Instashopper

23 số lần chơi

CHI TIẾT GAME

Hôm nay là Thứ Sáu Đen, thời điểm lý tưởng để đi mua sắm. Vì vậy, hãy lấy một giỏ hàng và bắt đầu sự điên cuồng của người tiêu dùng trong Super Instashopper! Trò chơi được thực hiện bởi Taco Illuminati đến từ Texas.

Cách Chơi Super Instashopper

Công nghệ

Super Instashopper được phát triển với công nghệ HTML5