Straight 4 multiplayer

Straight 4 multiplayer

47 số lần chơi

CHI TIẾT GAME

Straight 4 là một trò chơi logic HTML5. Thả đĩa của bạn vào các cột của lưới trò chơi và tạo thành một hàng có ít nhất bốn chip theo chiều dọc, chéo hoặc ngang trước đối thủ của bạn! Thích thách thức những người chơi khác!

Công nghệ

Straight 4 multiplayer được phát triển với công nghệ HTML5