Stickmen vs zombies

Stickmen vs zombies

51 số lần chơi

CHI TIẾT GAME

Giết hoặc bị giết Đứng phòng thủ của bạn để ngăn chặn một đám zombie tấn công thành phố Sử dụng chiến lược tốt nhất của bạn để tạo thành một đội SWAT mạnh mẽ

Công nghệ

Stickmen vs zombies được phát triển với công nghệ HTML5