Stickman Sniper

Stickman Sniper

84 số lần chơi

CHI TIẾT GAME

Di chuyển stickman của bạn để tránh đòn tấn công của kẻ thù và chờ cơ hội tấn công kẻ thù. Bạn có thể hoàn thành nhiệm vụ khó khăn này?

Công nghệ

Stickman Sniper được phát triển với công nghệ html5