Stickman briefcase

Stickman briefcase

57 số lần chơi

CHI TIẾT GAME

Tên lửa hủy diệt từ trên trời rơi xuống từ hư không Sử dụng kỹ năng né tránh và chiếc cặp ma thuật của bạn để sống sót sau ngày tận thế Chọn các nhân vật khác nhau có khả năng khác nhau và không thể thu thập tiền vàng

Công nghệ

Stickman briefcase được phát triển với công nghệ HTML5