Stickman archer

Stickman archer

49 số lần chơi

CHI TIẾT GAME

Tiêu diệt kẻ thù bằng cây cung của bạn trước khi chúng giết Bạn Vật vã đầu và tứ chi của cơ thể bằng cách bắn chính xác Sử dụng súng mới trong chế độ MRgun và thổi bay đầu kẻ thù bằng súng lục và súng máy Kiếm kim cương và nâng cấp kho vũ khí của bạn Cung thủ người que ở đây

Công nghệ

Stickman archer được phát triển với công nghệ HTML5