Stick soldier

Stick soldier

58 số lần chơi

CHI TIẾT GAME

Trong trò chơi này, người lính của chúng ta phải xây dựng một con đường bằng cách chỉ cần nhấp và giữ màn hình, sau đó chúng ta đi qua con đường đến cực khác và điều này tiếp tục cho đến khi chúng ta chết

Cách Chơi Stick soldier

click or touch screen to play

Công nghệ

Stick soldier được phát triển với công nghệ HTML5