Starve.io

Starve.io

93 số lần chơi

CHI TIẾT GAME

Nhiệm vụ của bạn là đưa IO Bot trở lại nơi anh ấy xuất thân, bạn có thể đạt đến đỉnh cao để làm cho IO Bot hạnh phúc không.

Công nghệ

Starve.io được phát triển với công nghệ HTML5