Solitaire grande

Solitaire grande

56 số lần chơi

CHI TIẾT GAME

Trò chơi solitaire Klondike cổ điển với phong cách Bạn có thể chọn giữa thẻ hoặc rút thẻ Mở khóa thành tích và kiếm tiền để thử các chủ đề đẹp mắt Hướng dẫn và gợi ý và hoàn tác không giới hạn bao gồm

Cách Chơi Solitaire grande

How to win – move all cards from the Waste and Tableau to the Foundation slots in ascending order. Foundation piles must be started with an ace and built up in a single suit, from ace to king. The order is ace, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, jack, queen, ki

Công nghệ

Solitaire grande được phát triển với công nghệ HTML5