Soldiers combat

Soldiers combat

58 số lần chơi

CHI TIẾT GAME

Soldiers Combat là một trò chơi hành động đóng gói với các cấp độ Để hoàn thành mỗi cấp độ, bạn phải thu thập các chìa khóa ẩn mà bạn có thể lấy dưới hộp hoặc từ kẻ thù Thu thập ngày càng nhiều tiền xu để mở khóa súng và nhân vật tuyệt vời Sử dụng súng máy bazooka nhiệt và súng lạnh để tiêu diệt kẻ thù một người lính thực sự Bắt đầu chơi Soldiers Combat

Công nghệ

Soldiers combat được phát triển với công nghệ HTML5