Snake and ladder

Snake and ladder

44 số lần chơi

CHI TIẾT GAME

Snakes and Ladders là một trò chơi trên bàn cờ cổ của Ấn Độ ngày nay được coi là kinh điển trên toàn thế giới. Trò chơi này được chơi giữa hai hoặc nhiều người chơi trên một bảng trò chơi có các ô vuông được đánh số bằng lưới Một số hình thang và con rắn trên bảng nối hai ô vuông cụ thể trên bảng Đối tượng của trò chơi là điều hướng từng mảnh trò chơi theo các cuộn chết từ hình vuông dưới cùng bắt đầu đến hình vuông trên cùng được hỗ trợ hoặc cản trở bởi thang và rắn tương ứng

Công nghệ

Snake and ladder được phát triển với công nghệ HTML5