Rolling Domino Online

Rolling Domino Online

44 số lần chơi

CHI TIẾT GAME

Rolling Domino Online là một trò chơi vật lý 3D thú vị và thú vị, bạn cần phải đẩy tất cả các bức tường xuống để có được toàn bộ hình mẫu. Thu thập chìa khóa và mở hộp trong mỗi cấp độ để nhận được giao diện mới. Đôi khi sẽ có chướng ngại vật trên đường của bạn, hãy tránh chúng và hoàn thành thử thách. Bạn có thể đạt được bao nhiêu cấp độ trong Rolling Domino Online?

Công nghệ

Rolling Domino Online được phát triển với công nghệ html5