Rolling cheese

Rolling cheese

55 số lần chơi

CHI TIẾT GAME

Chú chuột nhỏ này đang chết đói Lấy cho nó miếng pho mát để vượt qua các cấp độ Nhấp vào các vật thể có thể phá vỡ để phá hủy chúng và lấy miếng pho mát cho con chuột Thu thập tối đa dâu tây mỗi cấp độ để đạt được nhiều điểm hơn

Công nghệ

Rolling cheese được phát triển với công nghệ HTML5