Rescue Plan - Flight Control

Rescue Plan - Flight Control

37 số lần chơi

CHI TIẾT GAME

Sân bay đang có một chút lộn xộn và cần sự giúp đỡ của bạn để đưa máy bay đến đường băng thành công và đảm bảo chúng không va vào nhau. Bạn cần kiểm soát máy bay của mình, chạm vào máy bay đang bay đến và hướng dẫn chúng đến đường băng thành công! Chúc bạn có một thời gian vui vẻ!

Công nghệ

Rescue Plan - Flight Control được phát triển với công nghệ html5