Police Stunts Simulator

Police Stunts Simulator

44 số lần chơi

CHI TIẾT GAME

Police Stunts Simulator là một trò chơi lái xe tuyệt vời, trong đó bạn có thể lái một chiếc xe cảnh sát! Bạn là cảnh sát mới tuyển dụng và bạn đang tham gia một khóa học lái xe nâng cao - bạn phải hoàn thành các tình huống đào tạo khác nhau và thể hiện kỹ năng lái xe tuyệt vời của mình.

Công nghệ

Police Stunts Simulator được phát triển với công nghệ WebGL