Police Pursuit 2

21 số lần chơi

CHI TIẾT GAME

Police Pursuit 2 là một trò chơi thế giới mở tuyệt vời, trong đó bạn phải trở thành cảnh sát! Nhiệm vụ của bạn là cố gắng mang lại luật pháp và trật tự cho thành phố và đưa ra công lý những tên tội phạm sống trong thế giới ngầm.

Cách Chơi Police Pursuit 2

Công nghệ

Police Pursuit 2 được phát triển với công nghệ HTML5