Plumber pipes

Plumber pipes

70 số lần chơi

CHI TIẾT GAME

Đối với tất cả những người yêu thích giải đố ngoài kia, trò chơi này dành cho bạn Chơi như một thợ sửa ống nước trẻ tuổi trên đường sửa chữa đường ống Một người nào đó cần lấy nước chảy Xoay đường ống để đạt được mục tiêu này, tạo ra các đường ống phức tạp và chắc chắn dẫn từ nguồn nước đến cho bạn mục tiêu Sử dụng tốt các van trong các cấp của bạn Bây giờ bắt đầu

Công nghệ

Plumber pipes được phát triển với công nghệ HTML5