Pizzaiolo!

Pizzaiolo!

45 số lần chơi

CHI TIẾT GAME

Cửa hàng pizza của bạn đã mở! Nhanh lên để hoàn thành đơn đặt hàng của khách hàng, giành được quá nhiều lời khen ngợi!

Công nghệ

Pizzaiolo! được phát triển với công nghệ html5