Pin Water Rescue

Pin Water Rescue

65 số lần chơi

CHI TIẾT GAME

Pin Water Rescue là một trò chơi giải đố. Ngôi nhà của bạn đang nổ súng, nhưng bạn bị mắc kẹt trong một hang động. Trên đỉnh núi có một số nước. Nó là đủ để tiết kiệm ngôi nhà của bạn. Chú ý, nếu bạn di chuyển sai các chốt, nước sẽ làm bạn chết đuối. Hãy cẩn thận!

Công nghệ

Pin Water Rescue được phát triển với công nghệ html5