Perfect Cut In

Perfect Cut In

87 số lần chơi

CHI TIẾT GAME

Ở đây không phải là lái xe ô tô mà là một game arcade tránh né với khung hình game 3D để bạn thư giãn. Bạn có thể kiểm soát thời gian thay đổi bản nhạc. Nếu có thể, bạn cần thu thập tiền vàng mà không bị rơi. Giữ bình tĩnh và đạp ga!

Công nghệ

Perfect Cut In được phát triển với công nghệ html5