Mr Bullet 3D

Mr Bullet 3D

47 số lần chơi

CHI TIẾT GAME

Kẻ thù đang tấn công! Xóa sổ kẻ thù ngay lập tức. Sử dụng súng bạn có và viên đạn duy nhất bạn có. Bạn có thể sử dụng bất kỳ đạo cụ nào bạn có trong môi trường của mình bằng cách nhìn xung quanh bạn, miễn là bạn đạt được mục tiêu của mình. Bạn sẽ có tốt

Công nghệ

Mr Bullet 3D được phát triển với công nghệ html5