Master chess multiplayer

Master chess multiplayer

60 số lần chơi

CHI TIẾT GAME

Master Chess Multiplayer là một trò chơi bảng HTML Thưởng thức phiên bản phong cách này của trò chơi cờ vua cổ điển Chế độ trò chơi Chế độ nhiều người chơi Chơi với máy tính Thử thách một người bạn chơi trên cùng một thiết bị

Cách Chơi Master chess multiplayer

Use the mouse to select the board cell and move the pieces

Công nghệ

Master chess multiplayer được phát triển với công nghệ HTML5