Mahjong flowers

Mahjong flowers

60 số lần chơi

CHI TIẾT GAME

Mạt chược là một trò chơi thư giãn và nghỉ ngơi nhằm tăng cường trí nhớ và khả năng của bạn Tìm các ô có cùng dấu hiệu và dần dần làm sạch toàn bộ sân

Cách Chơi Mahjong flowers

Match the same tiles that are free and clean the whole game field. Tiles depicting seasons can be matched freely. Tiles depicting flowers can be matched freely. The faster you clean the gamefield, the better score you get.

Công nghệ

Mahjong flowers được phát triển với công nghệ HTML5