Magical girl save the school

Magical girl save the school

56 số lần chơi

CHI TIẾT GAME

Cảnh báo Cảnh báo Các cô gái Nhật Bản đã bị biến thành robot để phá hủy trường học của bạn Bạn là người duy nhất có thể ngăn chặn chúng Sử dụng nhiều sức mạnh của bạn để ngăn chặn bước tiến của chúng Bạn sẽ trở thành siêu anh hùng hiện đại mới Bạn phải giải cứu trường học của bạn

Công nghệ

Magical girl save the school được phát triển với công nghệ HTML5