Lucky life

Lucky life

61 số lần chơi

CHI TIẾT GAME

Bạn có đủ can đảm để chơi trò chơi này? Chọn anh hùng của bạn và cố gắng về đích trong một mảnh! Hãy đề phòng những cái cưa nguy hiểm, dao, mũi tên, gai nhọn và nhiều thứ khác. Hoàn thành tất cả các giai đoạn với càng nhiều sao càng tốt. Chúc vui vẻ!

Công nghệ

Lucky life được phát triển với công nghệ HTML5