League Heroes

17 số lần chơi

CHI TIẾT GAME

Trong League Heroes, ngôi đền của bạn đang bị tấn công và bạn phải bảo vệ nó. Bạn sẽ cần phải sử dụng sức mạnh phép thuật của mình để triệu tập các anh hùng chiến đấu cho bạn. Khi bạn chống lại những làn sóng và làn sóng, bạn mở khóa những anh hùng mới. Sau khi bạn đánh bại chế độ bình thường, có 2 chế độ bổ sung đang chờ bạn!

Cách Chơi League Heroes

Công nghệ

League Heroes được phát triển với công nghệ HTML5