Knife hit 2

Knife hit 2

62 số lần chơi

CHI TIẾT GAME

Ném lưỡi kiếm, thu thập kim cương và đi lên các bậc thang cấp độ. Hãy nhớ rằng bạn chỉ có số lượng vũ khí cắt giới hạn để hoàn thành mọi cấp độ. Đừng đánh những thanh kiếm khác hoặc những người và chướng ngại vật! Đừng phí dao một cách vô ích! Thu thập kim cương và mua dao mới trong cửa hàng

Công nghệ

Knife hit 2 được phát triển với công nghệ HTML5