Kendama contest

Kendama contest

46 số lần chơi

CHI TIẾT GAME

Kendama là một trò chơi rất phổ biến và công chúa của chúng ta muốn luyện tập và tham gia cuộc thi kendama đầu tiên của mình Trong cuộc thi kendama này, mọi người đều phải sử dụng kendama được thiết kế riêng cho cuộc thi này Có ba loại trò chơi kendama và bạn phải giúp công chúa của chúng ta thiết kế ba loại kendama khác nhau trò chơi và giúp cô ấy luyện tập cho cuộc thi

Công nghệ

Kendama contest được phát triển với công nghệ HTML5