Keeper of the Grove 2

17 số lần chơi

CHI TIẾT GAME

Trong Keeper of the Grove 2, bạn xây dựng những người bảo vệ dọc theo con đường để ngăn kẻ thù đánh cắp proton.

Cách Chơi Keeper of the Grove 2

Công nghệ

Keeper of the Grove 2 được phát triển với công nghệ HTML5