Jurassic run

Jurassic run

69 số lần chơi

CHI TIẾT GAME

Nam châm màu là một cách mới để chơi trò chơi platformer Một trò chơi song ca với hai nam châm chơi cùng một cấp độ, một người bị lật lên

Công nghệ

Jurassic run được phát triển với công nghệ HTML5