Jumbledio

Jumbledio

71 số lần chơi

CHI TIẾT GAME

Tìm các chữ cái phù hợp trong mớ bòng bong tuyệt vời và chuyển chúng vào các ô phù hợp ở cuối trò chơi Bạn càng thu thập được nhiều chữ cái theo một trình tự thì điểm tăng điểm của bạn càng lớn.Nhưng hãy coi chừng những người chơi khác có thể phá hỏng thành công bộ sưu tập của bạn bằng cách sử dụng biểu tượng khóa để bảo vệ những bức thư đã thu thập của bạn

Công nghệ

Jumbledio được phát triển với công nghệ HTML5