Jewel duel

Jewel duel

67 số lần chơi

CHI TIẾT GAME

Ngay cả những người lâu đời nhất cũng không nhớ khi đất nước xinh đẹp của họ Kartucia bị hai pháp sư rực lửa chiếm lấy bằng ma thuật đen Đã thực sự lâu rồi Kartucia chìm đắm trong bóng tối và những đau khổ hàng ngày do những người hầu của các phù thủy rực lửa gây ra. rằng một anh hùng sẽ đến và lập lại hòa bình cho đất nước Tuy nhiên thời gian ngày càng ngắn

Cách Chơi Jewel duel

Click or tap to play the game.

Công nghệ

Jewel duel được phát triển với công nghệ HTML5