Ice princess beauty surgery

Ice princess beauty surgery

52 số lần chơi

CHI TIẾT GAME

Elsa không phải là một cô gái xinh đẹp. Nhưng cô ấy không bao giờ từ bỏ sự thay đổi. Khi nghe tin Anna sẽ tham gia một cuộc thi sắc đẹp, cô ấy cũng muốn đi. Elsa quyết định phẫu thuật thẩm mỹ! Có quá nhiều phần cho Elsa cần thay đổi. Bạn có thể giúp cô ấy không? Sau đó, trang điểm và ăn mặc đẹp cũng có thể giúp Elsa giành chiến thắng trong cuộc thi sắc đẹp. Cố gắng hết sức! Hãy bắt đầu!

Công nghệ

Ice princess beauty surgery được phát triển với công nghệ HTML5