I was on the Throne

I was on the Throne

52 số lần chơi

CHI TIẾT GAME

Thực tế hàng ngày của bạn biến thành một cuộc hành trình qua một thế giới rất khác. Bạn có thể tìm hiểu điều gì đang xảy ra trong I was on the Throne, một trò chơi phiêu lưu điểm và nhấp mới không?

Công nghệ

I was on the Throne được phát triển với công nghệ Flash