Hot Rod Racing

Hot Rod Racing

53 số lần chơi

CHI TIẾT GAME

Đua như Hot Rod và cố gắng trở thành nhà vô địch thế giới trong hơn 24 cấp độ với 12 chiếc xe có thể nâng cấp khác nhau. Cho phép lưu trữ cục bộ để lưu tiến trình trò chơi của bạn.

Công nghệ

Hot Rod Racing được phát triển với công nghệ Flash