Hop quest

Hop quest

60 số lần chơi

CHI TIẾT GAME

Nhảy tới những nền tảng đầy cạm bẫy chết người phía trước và tìm đường thoát Cũng đừng bỏ lỡ những đồng tiền vàng quý giá để mở khóa nhiều anh hùng hơn trong nhiệm vụ của bạn

Công nghệ

Hop quest được phát triển với công nghệ HTML5